כתובת: רח' הנשיא 1, ת.ד. 34, בנימינה

טלפון: 04-6388643 שלוחה 100

VisitorCenter@BinyaminaWines.com

 

 חזרה ל